Така наречената теория за опиатния излишък при аутизъм се свързва с това, че когато се приемат определени протеини от пшеница и млечни продукти, се създават протеинови фрагменти, подобни на морфин, които след това преминават в кръвта, през мозъка и причиняват неврологични увреждания, които могат да се проявяват като аутизъм. Цялата теория започва с очевидното откритие на тези опиатни пептиди в урината на деца с аутизъм, които обаче липсват в урината на деца, които се развиват нормално. Но десет години по-късно един по-специфичен тест не успява да открие опиатни пептиди в урината на деца с аутизъм. Спектралният анализ на урината от деца с аутизъм, розовата линия тук, е на практика идентичен с този на децата без аутизъм, и така, цялата теория била поставена под въпрос докато не се проведе някакво по-подробно изследване.
„Повишени концентрации на циркулиращи казоморфини, екзогенни опиатни пептиди от казеина в кравето мляко, могат да допринесат за развитието на аутизъм при децата“, но тъй като няколко проучвания не успяват да засекат казоморфини при децата с аутизъм, това било поставено под въпрос. Тук обаче се доказва, че децата с аутизъм наистина имат значително по-високи нива на говежди казоморфин в урината, отколкото децата с нормално развитие. Освен това, степента на напредналост на симптомите на аутизъм корелира с концентрацията на казоморфин. Колкото повече казоморфин има в организма им, толкова по-лоши се оказват симптомите им. „Тъй като казоморфините си взаимодействат с опиатните серотониновите рецептори, известните модулатори на синаптогенезата“ – създаването на нервни връзки в рамките на мозъка – може би „хроничното излагане на влиянието на говеждите казоморфини може да влоши ранното детско развитие, като подготви сцената за нарушения от аутистичния спектър“. Но няма как да знаем дали това е така, докато не проверим.
Ако завишеното излагане на влиянието на казоморфинните опиати от краве млякото е свързано с повишеното усложняване на симптомите на аутизъм, защо просто не даваме на децата лекарства, които да блокират действието на опиатите? Това е начинът на мислене на медицината.
Вместо това, защо просто не опитаме да лекуваме причината с промяна в храненето? Не само за да се види дали наистина това е причината, а ако е, да се види дали можем всъщност да помогнем на тези деца. Започва се с докладвани случаи като този, където 7-годишно момиче с аутистично поведение се подобрява при режим на хранене без глутен и без казеин, доста забележителен случай, при който „за период от 2 години момичето се променило от доста изолирано към нормално комуникиращо дете, което се радвало на компанията на другите.“ И сериозните й подобрения изглежда съвпадат с намаляване на нивата на пептидите в урината след една година, после и след две години. Добре, но може би този един случай е чиста случайност?
Според някои документи си заслужава да се опита и публикуват невероятни резултати, като този, който твърди, че 80% от децата с аутизъм се подобряват само след три месеца на диета без глутен и казеин. Дори само премахването на протеините от кравето мляко, казеина, изглежда довели до забележително подобрение на поведенческите симптоми, но нито едно от тези проучвания не е имало контролна група. Едва през 2002 г. е публикувано първото рандомизирано контролирано проучване с промяна на режима на хранене при синдром на аутизъм е публикувано. Двадесет деца с аутизъм, половината минават на диета без глутен и казеин за една година, изследвани преди и след, и тези на диета наистина се подобрили. Как се подобрили?
Ето тук започва оценката на „нежелание за комуникация и общуване“ на всички 20 деца в групата с промяна на диетата и контролната група. Това е преди. Ако не е имало промяна след една година за никое от децата, резултатите щяха да изглеждат така, същото преди и след. Сивото е преди; черно е след. Но контролната група всъщност завършва така; така че две от децата се оказват по-добре. Не забравяйте, че това е нежелание за комуникация и общуване, така че колкото по-ниски са оценките, толкова по-добре. Два се влошили, а останалите си били толкова зле, колкото и преди, когато започвали. Но в групата с промяна на храненето всички се подобрили.
Оценките на социалната изолация. Отново, колкото по-ниски, толкова по-добре. В контролната група половината се подобрили, половината се влошили или не се променили. В групата с промяна на храненето всички се подобрили.
Като цяло, по отношение на цялостното увреждане, половината се подобрили и половината се влошили в контролната група, но в групата с промяна в храненето всички се подобрили.
Какво означава това по отношение на реалния живот, вместо да използваме просто цифри? Всички деца в началото споделят най-честата характеристика на аутизма: липса на взаимоотношения със своите връстници, като пренебрегват другите деца или не знаят как да общуват с тях. Някои имат необичайни тръшкания или странни емоционални реакции, като например смях, когато други хора плачат.
При някои от децата се забелязва изключителна тревожност като отговор на чести ситуации. „Тези необичайни емоции драстично намаляват в групата с промяна на храненето, но не и в контролната група. Невъзможност да се разбере перспективата на другите хора и липсата на емпатия, също и други характерни за аутизма черти.“ Някои от децата могат внезапно да започнат да удрят или хапят други или да правят негативни коментари. Постигнат е напредък по отношение на развитието на емпатия в групата с промяна в режима на хранене, но не и в контролната група. „Някои деца също така не харесват и отблъскват физическия контакт, дори и от своите родители.“ Това вече не представлява проблем след една година на това хранене.
„Докато няма значими промени в контролната група, важни позитивни промени са отбелязани в групата с промяна в храненето по отношение на взаимоотношенията с останалите деца, тревожността, емпатията и физическия контакт.“

Източник: https://nutritionfacts.org/video/gluten-free-casein-free-diets-for-autism-put-to-the-test
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев