English Materials

През 2011 г. с Цвети обсъждахме една идея, която се зароди по отношение на преподаването на английски език. Тъй като тя през 2009 г. успешно премина Cambridge Proficiency и междувременно преподаваше в езикова школа в продължение на две години, решихме да последваме естествения ход на събитията, а именно да започне преподаването на английски език у дома.

„Схемата“, която измислихме стана малко нестандартна, но в крайна сметка ефективна: веднъж годишно (началото на учебната година), се създава нова група до 7 човека, които имат възможност безплатно да идват у нас на уроци. В случай, че повече хора проявят желание, в процеса на обучение, пак бройката се свежда до около 7-8 човека (заради ограниченото пространство) на състезателен принцип. За хората, които желаят частни уроци, се обсъжда тази възможност посредством допълнително заплащане за отделеното време.

Та през 2011 г. започнахме да разглеждаме отново различните системи за обучение, които могат да се използват. Установихме, че наличните материали не задоволяват напълно нашите нужди. Накрая запретнахме ръкави и постепенно в продължение на 3 г. събрахме подобрена версия на вече съществуващи материали без предявени авторски права. Отделно внесохме много подобрения (отстраняване на грешки, написване на допълнения, премахване на повторения и др.). Друга част от материалите ги създадохме с идеята да покрият нужди, които не са обхванати в други системи. Разбира се почерпихме опит и от чуждестранни сайтове предоставящи онлайн материали.

Желанието ни е всеки един човек, който проявява интерес да учи английски език, да има тази възможност, затова и споделяме връзка към материалите по английски език.

Ще се радваме, ако забележите неточности или желаете нещо допълнително да бъде добавено, да ни пишете.