Отворени към нови възможности

Срещата с нови хора и места е едно от нещата, които изключително много ценим с Цвети, защото наистина ни носят нови емоции, нови гледни точки. Всъщност смятаме, че тези събития са в пъти по-ценни, от която и да е материална придобивка.

Какво имам предвид? Да вземем за пример две неслучайни ситуации: едната, в която човек решава, че ще изкара 10 лв. за един час, извършвайки някаква дейност, която умее. Другата, в която за същия един час този човек е решил, че ще посвети времето си на нещо ново, с което до момента не се е занимавал; ново място, което е решил да посети; нови хора, с които да общува.

Шансът при втория вариант да има трайно подобрение на живота на въпросния човек е доста голям. Новите преживявания могат да дадат много сериозен тласък за следващи действия.

Така че, ако има нещо, което смятате, че носи стойност и желаете да го споделите, ние сме отворени за разговори/дискусии, както чрез коментари към тази публикация, така и чрез формата за контакти, която се намира в страницата „За нас“. 🙂