Приоритети — посоката на живота

Въпрос на приоритет е какъв живот искаш да водиш. Това е валидно за всяко едно нещо, което ни се случва. Мисля че следната сентенция обяснява много добре нещата:

„If you don’t know where you want to go, you should not be surprised if you end up where you didn’t want to be!“
Roland Mager

„Ако не знаете къде искате да отидете, не се учудвайте, ако накрая се окажете на място където не желаете!“
Ролънд Магър

За нас е много важно да мислим в дългосрочен план. Създали сме си навик да мислим за важните неща поне за 3-4 години напред в бъдещето, а понякога и 10-20 години. Междувременно, разбира се, тези планове почти винаги се видоизменят, но основната посока се запазва. Дори и някой срок да бъде пресрочен това няма да бъде такъв проблем, проблемите съществуват докато човек не вземе решение и не започне да действа.