Шефът в къщи

Искрен рядко е тих. Постоянно щъка насам-натам, но има редки моменти, в които гласът му не се чува:

the-boss-at-home

Можем да сметнем, че това са му първите уроци по управление на личните финанси. Да се надяваме, че за в бъдеще няма да пръска пари по този начин. 🙂