Ваксини — съзнателен избор кои ваксини да се инжектират и кои не!

Покрай нашия син Искрен направихме обстойно проучване за ваксините. В рамките на шест месеца няколко човека (вкл. и медицинско лице) отделихме стотици часове в събиране на информация и дискусии.
Ето и връзка към специалната страница за тази важна тема.
Надяваме се да ви помогне да направите своя избор за себе си.