Много ползи се приписват на наличието на високи нива на витамин D в кръвта. Примерите включват намален риск от мускулно-скелетни проблеми, инфекциозни, автоимунни, сърдечно-съдови заболявания, диабет, няколко вида рак, неврокогнитивна дисфункция, нежелани резултати при бременност и раждане, както и обща смъртност. Но повече се основават на наблюдателни проучвания, което означава правене на връзка между двете.
А високите нива на витамин D може би са просто показател за добро здраве. В крайна сметка витамин D е витаминът на слънцето. Кой има по-високи нива на витамин D в кръвта си? Хората, които стоят повече навън, така че може би витамин D е просто показател за повече движение и това намалява риска от заболявания. И наистина, когато добавките с витамин D са изследват в рандомизирани контролирани проучвания, често не успяват да подкрепят преки ползи от приема на витамин D.
В това видео ще разгледаме рандомизираните контролирани данни за витамин D като добавка при ХОББ – хронични обструктивни белодробни болести, като емфизема, сериозно заболяване, дали пациентите в интензивното трябва да приемат витамин D, сърдечно-съдови заболявания, като инфаркт и инсулт, предотвратяване на депресия, лечение на депресия, витамин D за отслабване и витамин D за преживяемост на рак на белите дробове, рак на простатата и рак на дебелото черво. Какво мислите? Мислите ли, че добавките с витамин D ще помогнат с някои от тези неща, всички, нито едно? Нека разберем.
„Ефективността на терапията с витамин D при пациенти с ХОББ: мета анализ на рандомизирани контролирани проучвания“ установява, че в сравнение с плацебо витамин D може да подобри белодробната функция, да подобри 6-минутната пешеходна дистанция и да намали острата екзацербация, обема на храчките и резултатите от теста за оценка на ХОББ. С други думи, досега добре. Добавките с витамин D са ефективни при лечението на ХОББ.
Ами добавките с витамин D за критично болни пациенти? Ако някой ваш близък попадне в интензивното, независимо поради каква причина, трябва ли да се опитвате да натискате лекарите да им дават витамин D? Като цяло 9 рандомизирани контролирани проучвания, включващи почти 2 000 пациенти, са включени и не се забелязва никаква значима разлика в смъртността. Добре, за сега 1 на 1.
Ами сърдечно-съдовите заболявания? Широкоразпространеното очарование от витамин D като панацея е отговорно за почти 100-кратното увеличение в тестването на витамин D и приема му като добавка през последното десетилетие. И нищо чудно. Ако проследим хората във времето, ще видим ясна връзка между ниските нива на витамин D и риска от поява на водещата причина за смърт днес – сърдечно-съдовото заболяване. Но има ли причинно-следствена връзка? Може би ниските нива на витамин D са резултат от сърдечно-съдово заболяване, а не са причината. Ако имате болки в гърдите, вероятно няма да излизате да тичате много навън. Ето защо има над 20 рандомизирани контролирани проучвания, които изследват витамин D и не са открити никакви ползи при инфаркти, инсулти и смъртност като цяло. Добрата новина е, че сърдечното заболяване е предотвратимо, лечимо, но изисква сериозно разчистване на начина ви на хранене.
Ами витамин D за предотвратяване на депресия? Сред по-възрастните хора 5 години прием на добавка с витамин D няма ефект върху появата на депресия или промяната в настроението. Тези открития не подкрепят употребата на витамин D за предотвратяване на депресия. Ами лечението на депресия? Всяко едно от проучванията за пациенти, страдащи от тежка депресия, установява ползи от приема на витамин D в сравнение с плацебо, въпреки че повече не е непременно по-добре и може да отнеме няколко месеца, за да подейства.
Нека видим как се справяме с оценяването. Затлъстяването е следващо. „Ефектът от витамин D върху общото и коремното затлъстяване: резултати от 20 рандомизирани контролирани проучвания“ не установяват никакви значими ползи върху показателите на затлъстяване, включително ИТМ, обиколка на талията или съотношение талия към височина.
Лечението на рак е следващо. „Прием на добавка витамин D и преживяемост на пациенти с…“ най-често срещания вид рак на белите дробове. При ранен стадий рак на белите дробове всичко, което можете да направите, е да се опитате да премахнете основния тумор, но въпреки добавянето на химиотерапия, процентът на повторна поява на тумора остава висок. Хирурзите отбелязва, че пациентите, които са имали операция през лятото, изглежда имат по-добри резултати, отколкото тези през зимата, което може би се дължи на по-високите нива на витамин D. Едната група пациенти приемала по 1200 IU витамин D на ден, а другата – плацебо, и през следващите няколко години нямали никаква значителна разлика както в преживяемостта без повторна поява или общата преживяемост с витамин D в сравнение с плацебо групата. Но това е проучване върху общото население.
Ами ако разгледаме пациенти, които първоначално са имали ниски нива на витамин D? В този случай изглежда имало ползи от приема на добавка с витамин D. Сред хората, започващи с нива на витамин D под 20 нанограма на милилитър (което се равнява на 50 наномола) на литър – зависи какви единици използва лабораторията ви), половината от тези, които взели плацебото, получили повторна поява на рака и половината умрели. Но от тези, които стартирали с ниски нива и били лекувани с истински витамин D, 86% останали в ремисия, а 91% останали живи.
Ами „Ефектът от витамин D върху рака на простатата: системен преглед и мета анализ на клинични проучвания“ установява, че няма значителна разлика в общата смъртност между участниците, които получават добавка витамин D и тези, които получават плацебо.
Това ни води тук, забележете, че ползите за рака на белите дробове се забелязват само при хората, които в началото са имали ниски нива. А прием на добавка витамин D за преживяемост при рака на дебелото черво? Да! Един системен преглед и мета анализ на рандомизирани контролирани проучвания установява, че приемането на добавка носи 30% понижение на лошите резултати като цяло, с 24% понижение на риска от смърт специфично от рака на дебелото черво, и 1/3 по-нисък риск от развитие на болестта или смърт от други причини. Оптималната доза за тази полза остава неясна, тъй като проучванията използвали различни дози, но изглежда, че между 2 000 и 4 000 международни единици са добре като за начало.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/vitamin-d-supplements-tested-for-copd-heart-disease-depression-obesity-and-cancer-survival/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев