Първата рандомизирана проспективна клинична оценка на ефектите от гладуването върху химиотерапията, честотата на гаденето и повръщането вследствие на химиотерапията при пациенти с рак, е публикувано през 2014 г., но пациентите били кучета. Кучета с рак в една ветеринарна болница били накарани да гладуват 24 часа преди химиотерапия и гладуващите имали много по-малко случаи на повръщане, само 1 на 10 в сравнение с 2 към 3 при групата, която не е гладувала, което е супер, но какво ни казва това за човешката медицина?
Очевидно не много. Почти невъзможно е да разчитаме на повечето данни за животните, за да предвидим дали интервенцията ще има благоприятно съотношение полза-риск при хората.
Например, мишките имат метаболитна скорост приблизително 7 пъти по-висока от тази на хората, така че един ден гладуване може да намали телесната маса с около 15%. При хората това ще отнеме месец гладуване. Това шокиращо проучване върху мишките, което показва 100% живи в сравнение със 100% мъртви при висока доза химиотерапия, в зависимост от това дали те са гладували 60 часа, какво ни говори това? И когато става въпрос за рак, гризачите могат да понесат огромно натоварване с тумори, докато хората като цяло се влошават и умират, когато туморната маса достигне едва една хилядна от телесното тегло. Дори не можем да екстраполираме един плъх от друг дори и в рамките на един и същи щам от различни носители.
Единственият начин да се види какво се случва при хората, единственият начин за гаранция, че откритията са истински, е да се изучават самите хора. Теорията е, че комбинирането на цикли на гладуване с химиотерапия може да удължи преживяемостта на пациенти в напреднал стадий на рак както чрез забавяне на развитието на тумора, така и чрез намаляване на страничните ефекти, или дори осигуряване на алтернатива на химиотерапията като цяло при пациенти в начален стадий на рак, но всичко зависи от това дали ще се потвърди при човешки клинични проучвания.
Първо имахме отделни случаи: няколко пациенти, диагностицирани с различни видове рак, се подлагат на гладуване преди химиотерапията и споделят опита си. Тези, които преминали през химиотерапия както с гладуване, така и без него, съобщават за намаление на умората, слабостта и стомашно-чревните странични ефекти по време на самото гладуване: всъщност всички се почувствали по-добре без никой да повръща в групата на гладуващите. Загубата на тегло през първите дни на гладуването бързо се възстановила при повечето пациенти и не довела до някакви явни вреди, така че като цяло изглежда постижимо, безопасно и с потенциала да смекчи страничните ефекти.
Но само рандомизираните клинични проучвания могат със сигурност да ни кажат и ето ги и тях. Пациенти с рак на гърдата и на яйчниците започнали да гладуват 36 часа преди химиотерапията и приключили 24 часа след нея и това наистина подобрило качеството на живот и умората, но едно друго проучване не установява такива ползи. Наистина е имало по-малка токсичност за костния мозък, предвид по-високия брой на червени кръвни клетки и на клетките, произвеждащи тромбоцити, но няма ползи по отношение на убиването на белите кръвни клетки – клетките на имунната система – така че това си е разочароващо. Може би хората не са гладували достатъчно дълго? Те са гладували само за 24 часа преди и след.
За да се види оптималната продължителност, 20 пациенти с рак били разделени на три групи, гладуващи за 24, 48 или общо 72 часа. И всички тези в групата с 24 часа страдали от гадене след химиотерапията, за разлика от по-малко от половината в групата със 72 часа. И най-много били повръщащите в групата с 24 часа, но никой не повръщал в групата с най-дълго гладуване. Групите с най-дълго гладуване имали и най-малко увреждане на нервите, както и по-малко потискане на костния мозък. Дори и след 24 часа гладуване, два цикъла химиотерапия могат да доведат белите кръвни клетки до под оптималните нива, а при 72 часа химиотерапията влошила имунната система, но не я потиснала напълно.
Добре, краткосрочното гладуване може и да намали токсичността, предизвикана от химиотерапията, но това, което искам да знам, е дали я кара да действа по-добре? Един системен преглед от 22 проучвания установява, че като цяло гладуването не само намалява ефектите на химиотерапията, като повреждане на органи, потискане на имунната система и смърт, предизвикана от химиотерапия, но също така и потиска развитието на тумора, включително растежа и метастазите му, което води до подобрена преживяемост, но… почти всички проучвания са проведени върху лабораторни животни. Проучванията върху хората са ограничени и оценяват единствено безопасността и страничните ефекти. Потискането на тумора при гладуване, например, влиянието му върху растежа на тумора, метастазите и прогнозата – не са оценени досега. Следва продължение…

Източник: https://nutritionfacts.org/video/fasting-before-and-after-chemotherapy-put-to-the-test/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев