Поредица от статии, публикувани в аналите на вътрешната медицина кулминират в препоръката хората да продължат да консумират червено и преработено месо. Изследователите върху храненето нападат яростно тези статии. Председателят на департамента по хранене в Харвард я нарича „много безотговорна препоръка за общественото здраве,“ а бившият председател не е толкова ограничен в думите. „Това е най-грубата злоупотреба с данни, която съм виждал,“ казва Уолтър Уилет. „Има слоеве и слоеве с проблеми.“ Нека тръгнем през тези различни слоеве.
Първата от няколкото сериозни слабости е, че анализът и препоръките са до голяма степен основани на т.нар. критерии GRADE, за които говорих в предното видео. Авторите грешат в прилагането на метода GRADE, тъй като той е предназначен за проучвания върху лекарства.
GRADE автоматично оценява наблюдателните проучвания с „ниски или много ниски“ оценки за „сигурността на доказателствата“, а именно това бихме искали да имаме при оценка на доказателства от проучвания върху лекарства. Нужно е рандомизирано двойно тайно проучване с плацебо контролна група, за да докаже рисковете и ползите на лекарството. Невъзможността за извършване на рандомизирани контролирани проучвания върху повечето аспекти на храненето, начина на живот и околната среда правят тези критерии неподходящи в тези области, тъй като това означава да се контролира ежедневното хранене на хората и тяхното проследяване в продължение на десетилетия.
„Няма как да проведем двойно тайно проучване с плацебо върху червеното месо и други храни, свързани с инфаркти или рак.“ „За фактори, свързани с храната и начина на живот не е възможно да се използват същите стандарти, както при проучванията върху лекарствата.“ Представете си, че трябва да кажете на една група хора да пушат по кутия цигари всеки ден за следващите 20 години, за да докажете, че цигарите причиняват рак на белите дробове. И как може това да се направи тайно проучване, как да накараме контролната група да пуши плацебо цигари?
И все пак, в статиите с месото давали лоша оценка на проучванията поради липса на тези фактори. При проучвания върху храненето как точно ще заблудим хората относно факта какво слагат в устата си? GRADE е просто грешният инструмент за проучвания върху храненето. Всъщност, авторите признават, че причината, поради която техните препоръки се различават от всички останали, е, че други препоръки не използват подхода GRADE. Причината е, че „няма как да накарате хората да пушат, да избягват физическа активност, да дишат замърсен въздух или да консумират много захар или червено месо и после да ги проследите за 40 години, за да видите дали ще умрат. Това не означава, че няма никакви доказателства. Просто означава, че гледаме на доказателствата по по-усложнен начин.“ Съществуват алтернативни подходи на GRADE, както например NutriGrade, които са специално разработени за оценка на доказателства от проучвания върху храненето и фактори от начина на живот.
Искането на авторите за стандарти на доказателствата е мотивирано от истински интерес да стигнат до същността или просто от желанието за финансови интереси на индустрията, както е правил и преди същия главен автор в името на компаниите за безалкохолни напитки и сладки? „Инструментът, който той вкарва в своите проучвания върху месото и захарта може да се употребява с цел дискредитиране на всякакви видове общоприети предупреждения за здравето, като например връзката между вторичния цигарен дим и сърдечното заболявания, замърсяването на въздуха и здравословните проблеми, липсата на физическа активност и хроничните заболявания, или транс мазнините.“ Индустриите могат да го използват, за да всеят съмнение във всяка област, където рандомизираните контролирани проучвания не са приложими, като например климатичните промени. Какво да направим, да идем на някоя плацебо планета? Стриктното придържане към GRADE може дори да се използва за подлагане на съмнение на връзката между пушенето и рака на белите дробове.
Няма как да накараме хората да пушат, но не може ли да ги накараме да откажат цигарите? Ето едно рандомизирано контролирано проучване върху ефектите от съвета за спиране на пушенето при възрастни мъже. От групата на тези, които е трябвало да спрат да пушат, 13,7% починали още по време на проучването, докато от тези в контролната група, които не получили никакви специални инструкции, починали само 12,9%. С други думи, не действа. С разочарование изследователите заключават, че не намират доказателства за намаляването на общата смъртност изобщо. Значи в крайна сметка пушенето не е вредно? Разбира се, че не. Някой вижда ли фаталната грешка? Тук не накарали хората да се откажат от цигарите. Само ги посъветвали да спрат да пушат. Не ги заключили в отделна стая за няколко години. При последното проследяване групата със спиране на цигарите пушела по 8 цигари на ден, в сравнение с по 12 цигари на ден при контролната група; така че не е изненада, че няма разлика в смъртността, след като няма голяма разлика и в пушенето. Същото нещо е и с храненето.
Има огромно рандомизирани проучвания, свързани с храненето. инициативата за женското здраве, интервенционалното проучване върху множество рискови фактори, което пропиля стотици милиони долари, защото хората просто не успяха да следват съветите за хранене. Групите в крайна сметка имали идентичен начин на хранене, затова и имали идентични резултати относно заболеваемостта, също както рандомизираното проучване за спиране на цигарите. Неуспехът не е резултат от неопитни изследователи; тези проучвания са извършени от някои от най-добрите изследователски екипи, които са инвестирали огромни усилия, за да постигнат целите си. Но това ни показва, че няма как да провеждаме рандомизирани проучвания цяло десетилетие, които изискват промени в хранителните навици. Хората просто няма да го направят. Рандомизираните контролирани проучвания няма как да покажат ефект върху смъртността при пушене на цигари, което е доста забележително, предвид факта, че пушенето е един от най-големите известни рискови фактори в света.
Така че, на практика очакваното заключение при изследване на всяка една вредна храна ще отрази заключението на новия доклад върху месото, че хората трябва „да ядат какво си поискат и да правят каквото поискат.“ Това е същото като отвличането на медицината, основата на научни доказателства. Разбира се, бихме искали най-добрите възможни доказателства, но целият процес сега „се манипулира и се злоупотребява в подкрепа на подкопани или извратени програми.“
„Думите, че няма нужда да се намалява приема на месо привличат вниманието и интереса ни. Не е толкова интересно да кажем, че сме прегледали проучванията, за да оценим валидността с помощта на система, която не е предназначена за оценка на валидността на тези проучвания, а това, което откриваме, е нищо.“ При въпрос дали лекарите могат да кажат на хората, че една салата е по-здравословна от купа, пълна със захар, един от старшите автори на статиите за месото отговаря, че лекарите трябва да казват на хората, че „качеството на доказателствата е ниско;“ така че всичко зависи почти изцяло от техните предпочитания.“ „Когато критериите на GRADE не ни позволяват да препоръчаме категорично да не се пушат цигари и да се приемат купища захар, вярваме, че за предпочитане са други системи за оценка.“

Източник: https://nutritionfacts.org/video/failing-grade-for-annals-of-internal-medicine-meat-studies/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев