Въпреки че има нарастващ списък с гени, които предразполагат към появата на Алцхаймер, дори и ако вземете всички тях, те ще са отговорни за по-малко от половината случаи на Алцхаймер. Най-убедителните данни за потенциалния контрол върху заболяването са свързани с факта, че ако имаме еднояйчни близнаци с едни и същи гени, дори и ако единият се разболее от Алцхаймер, другият обикновено не се разболява. Трябва да се замислим за всички други фактори, които допринасят, не само за гените ни.
Във видеото за пестицидите и рака говорих за това проучване. Има списък с хлорирани пестициди, включително DDE (метаболит на DDT), които са класифицирани от EPA като възможни канцерогени за хората. Но в проучването нивата на DDE в кръвта били свързани не с повишена смъртност от рак, а с повишен риск от смъртност от други причини. Това накарало изследователите да се замислят дали причината не е свързаният повишен риск от диабет или деменция. И преди съм говорил за връзката с диабета. Ами деменцията? „Повишените нива на серумни пестициди и рискът от Алцхаймер“.
Екип от изследователи в Рутгерс установява значително по-високи нива на DDE в кръвта на пациенти с Алцхаймер, в сравнение с контролните групи, а аутопсиите показват, че нивата в кръвта са добър показател за нивата в мозъка. Тези с най-високите нива имали около 4 пъти по-голяма вероятност от поява на деменция с Алцхаймер. А в съд на Петри DDE повишава нивата на амилоидния прекурсор на протеина в човешките мозъчни клетки, което осигурява потенциален механизъм. Ето нивата на лепкавия протеин, които участват в развитието на Алцхаймер преди и след като се добави малко DDR, при нива, които са характерни за хора с пряк контакт в рамките на общото население.
Ако разгледаме всички тези проучвания, ще видим, че наистина има връзка, което е в съответствие с данните за удвояване на риска от развитие на деменция сред хората с тежко натравяне с пестициди. Сред възрастното население в САЩ DDT и неговият продукт на разграждане DDE също са свързани с повишен риск от влошаване на когнитивната функция като цяло.
DDT има широка употреба в САЩ от 1940 г. до 1960 г. В разгара си правехме по 81 млн. килограма на година. И това все още е в тялото ни до ден-днешен, замърсявайки кръвта на над 90% от американците, а DDE, пестицидът, свързан с 4 пъти по-голяма вероятност от Алцхаймер, имали най-високи нива.
Той все още е в тялото ни, защото все още го има в хранителната мрежа. В последното видео по темата отбелязах, че нивата на DDT, DDE и други забранени пестициди и замърсители са много по-ниски в майчиното мляко от майка вегетарианка в сравнение с това на майка, която яде месо. И най-голямата разлика била отбелязана за DDE, което е 4 пъти по-ниско при вегетарианките.
Ето това се вижда навсякъде за този вид замърсители. Проби от храната били събрани от супермаркети в САЩ. Ето какво открили за диокцините и ПХБ в телешкото, пилешкото, свинското, преработеното месо, яйцата, рибата, всички растителни храни и млечни продукти. Тези токсини се натрупват в хранителната верига; така че е логично, че най-замърсените храни са месото, рибата и млечните продукти. 5 до 10 пъти по-високи нива в месото, яйцата, рибата и млечните отколкото в растителните храни. И за съжаление готвенето не унищожава замърсители като DDE – всъщност, може да ги направи дори още по-концентрирани. И това е за пестицид, който може да увеличи риска от Алцхаймер толкова, колкото, ако носите така наречения ген на Алцхаймер APOE 4.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/pesticides-ddt-and-alzheimers-disease/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев