В един скорошен преглед на „Увреждащите ефекти върху белите дробове от продукти за почистване на домакинството“, изследователите отбелязват, че „страничните ефекти върху дихателните пътища от почистващите продукти първо се наблюдават при групи от населението с високи нива на излагане на работното място, като чистачи и санитари, като основния фокус е астмата.“ Но професионалната употреба на дезинфектанти също е свързана с по-висок риск от развитие на хронични остри заболявания на дихателните пътища, като емфизем.
И сега знаем, че не е само излагането на работното място, но и „излагане на често използваните домакински продукти“, които са „рискови фактори за заболявания на дихателните пътища при децата, както и потенциален важен рисков фактор за астма при възрастните с честа употреба на домакински почистващ спрей, който е причина за един на всеки седем случаи на астма при възрастните. Идеята е, че вдишването на химически дразнители може да причини увреждане на дихателните пътища, което да доведе до оксидативен стрес и възпаление. Добре, какво можем да направим?
Може да се наложи да се ограничи употребата на спрейове. Почистващите продукти, които не са под формата на спрей, не са свързани с астма и е възможно по-екологичните почистващи продукти да представляват по-безопасна алтернатива, въпреки че те все пак могат да имат някакъв риск.
В идеалния вариант трябва да имаме достъп до по-безопасни почистващи алтернативи. За съжаление изследването, според което има проблем, „рядко се оглавява от производители, продавачи и компании за почистващи препарати.“ Интересно е колко от това се дължи на факта, че „повечето работници, изложени на влияние на почистващи продукти, както професионално, така и в домашни условия, са жени.
Един от проблемите може би е ароматът на химикалите. Един от всеки трима запитани американци „съобщава за здравословни проблеми, като мигрена и затруднения с дишането, при излагане на ароматизирани продукти.“ И при около половината положението е било толкова зле, че хората загубили работата си заради това.
„Резултатите от това проучване разкриват, че над една трета от американците страдат от тежки странични ефекти за здравето, като проблеми с дихателните пътища и мигрена, заради излагане на ароматизирани продукти. От всички хора, половината съобщават, че ефектите могат да водят до увреждания. И все пак, 99% от американците са изложени на ароматизирани продукти поне веднъж седмично…“
Ефектът върху астматиците може да бъде дори още по-лош, засягайки близо две трети. Една съставка, която може да бъде особено притеснителна, е 1, 4-дихлоробензен, също известен като пара-дихлоробензен, който се съдържа в много освежители за въздух, ароматизанти за тоалетна хартия и нафталин. В тялото се разгражда на съединение, наречено 2,5-дихлорофенол, който излиза през урината, а това дава на изследователите надеждно измерване на излагането на дихлоробензен. Не само, че това може да влоши проблемите с дихателните пътища за тези, които вече страдат от компрометирани дихателни пътища, но и излагането на дихлоробензен „на нива в кръвта, открити в по-голяма част от американското население, могат да доведат до намалена белодробна функция при хора, които започват с нормално дишане. А което и по-лошо, по-високото излагане е свързано с по-високи нива на сърдечно-съдови заболявания и рак. Това не е добре! Така че, по-добре да четем етикетите, нали?
Изненадващо, няма „закон в САЩ, който изисква разкриването на всички съставки в ароматизираните продукти за потребители.“ Всъщност, за освежителите за въздух, препаратите за пране и почистващите продукти, те дори не е нужно да казват, че има изобщо някакъв аромат. Няма как да знаете, докато не го помиришете. Така че, ако не можем да разпознаем кои продукти съдържат тези химикали, можем да следваме примера на Центъра за контрол и превенция на заболяванията. Не само че тютюнопушенето в затворени помещения е забранено винаги, но и „ароматизираните продукти също са забранени навсякъде в затворени помещения, притежавани, отдавани под наем или отпускани от Центъра за контрол на заболявания.“
Иска ми се услугите за превозване, като Uber и Lyft да имаха същата политика или поне да имат опции без аромати. Около един на всеки пет или над хиляда запитани американци казват, че биха се обърнали веднага и изоставили съответния бизнес, ако помиришат освежител за въздух или някакъв друг ароматизиран продукт, така че това е и в най-добрия интерес на бизнеса също, тъй като „над 50% от населението би предпочело работните места, институциите по здравеопазване и техните специалисти, хотелите и самолетите да са без аромат.“

Източник: https://nutritionfacts.org/video/the-effects-of-cleaning-products-and-air-fresheners-on-lung-function/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев