Фармацевтичните компании излизат от пътя си, например в реклами, насочени пряко към потребителите, за да представят лекарствата като предпочитаното решение за справяне с холестерола, докато същевременно омаловажават промените в начина на живот. Виждате, че това е отразено в медицинската литература. Въпреки десетилетия на увещания за подобрение – тази статия в журнала на Американската медицинска асоциация гласи: високото разпространение на лоши навици в начина на живот продължава, а инфаркти и инсултите си остават водещата причина за смърт в САЩ. Ясно е, че трябва да поставим повече хора на лекарства. Публикуван е отговор в Британския медицински журнал. Отново лекарите са умолявани да казват истината – да спрат да се надяват, че усилията да се помогне на пациентите и обществото да приеме здравословни навици на живот ще успеят, и да започнат да предписват повече статини. Не виждате ли как това е самоизпълващо се пророчество? Трябва да отбележа, че авторът на статията за статините разкрива финансиране от 11 различни фармацевтични компании, които правят милиарди долари от лекарствата за понижаване на холестерола.
Всеки път, в който препоръките за холестерола разширят броя на хората, годни за прием на статини, те са осъждани като „голямата целувка за голямата индустрия“, което е разбираемо, тъй като повечето от членовете на панела за препоръки могат да имат финансов конфликт на интереси. Но в днешно време всички основни статини са без патент, затова има евтини генерични версии. Например, най-безопасният и най-ефективен статин е общ Липитор, който се продава под името аторвастатин само за няколко долара на месец, така че тези дни насоките за холестерола не са непременно сюжет от някакъв план на индустрията.
Проблемът е в американския начин на живот, не в препоръките. Причината, поради която толкова много хора са кандидати за лекарства за понижаване на холестерола и кръвнотоналягане е, защото хората се грижат ужасно за себе си. Заключението е, че хората трябва да поемат по-голяма отговорност за своите собствени навици за начина си на живот. Но ако не желаете или не можете да подобрите диетата си и да направите промени в начина си на живот, за да намалите риска си, ако 10-годишният ви риск от инфаркт е 7,5% или повече и ще остане такъв, то тогава ползите от приема на статини вероятно ще надвишат рисковете. Но вие решавате. Това си е вашето тяло, вашият избор.
Независимо дали цялостният баланс на ползи и вреди оправдава употребата на медикаменти за отделния пациент, не може да се определи от комитет по насоките, здравната система или дори лекаря ви. Вместо това, решението е на отделния пациент дали си струва да приеме определено лекарство или не. Това е признато и от някои от известните имена на медицината, но едва наскоро медицинската професия преминава от патерналистичното отношение „лекарят знае най-добре“ към такова отношение, ориентирано към пациента, основано на доказателства и споделено вземане на решения.
Един от проблемите с комуникирането на доказателствата за статини в подкрепа на това споделено вземане на решения, е че повечето лекари имат недобро разбиране за концепциите на риска, вероятността и статистиката. Но това разбиране е от съществено значение за превантивната медицина. Когато лекарите предлагат лекарство за понижаване на холестерола, те правят нещо доста различно от лечението на пациент, който е болен. Те са като продавачи на застраховка живот, търгувайки с отсрочени обещания в замяна на продължителни разходи. В този нов вид медицина неразбирането на риска се равнява на незнание за основна анатомия. Нека да се гмурнем надълбоко и да видим какво точно е заложено.
Когато фармацевтичните компании казват, че статинът намалява риска от инфаркт с 36%, това се нарича относителен риск. Ако проследите тази звездичка тук, ще видите как са измислили това. В едно голямо клинично проучване 3% от пациентите, които не са приемали статини, имали инфаркт след определено време, в сравнение с 2%, които са приемали лекарството. Така че, медикаментът намалил риска от инфаркт от 3% на 2%. Това е намаление с около една трета, затова и има статистика за 36% намаление на относителния риск. Но друг начин за разглеждане на 3% към 2% е, че абсолютният риск спада само с 1%. Така че, ефективно шансовете ви да избегнете инфаркт през следващите няколко годни е около 97% без лечение, но можете да го увеличите на около 98% като приемате статини всеки ден. Друг начин да се каже това е, че ще трябва 100 души да се лекуват с лекарството, за да се предотврати един-единствен инфаркт. Статистиката може да шокира много хора.
Ако попитате пациентите какво са им казали, те не мислят, че шансът да избегнат инфаркт в следващите няколко години при прием на статини е 1 на 100, а 1 на 2. Средно се вярва, че повечето пациенти ще могат да избегнат инфаркта, а не само 1% от пациентите. И това несъответствие между реалните ползи и очакваните ползи може да бъде разгледано като дилемата на лекарите. От една страна не е етично приемливо за лекарите свободно да подвеждат хората да си мислят, че един медикамент работи по-добре отколкото в действителност. Но от друга страна, как иначе ще накараме хората да си пият хапчетата?
Ако попитате хората, те ще искат пълно намаляване на риска с поне 30%, за да приемат лекарство, понижаващо холестерола, всеки ден, докато действителното намаляване на абсолютния риск е само 1%. Така че, малката мръсна тайна е, че ако пациентите знаеха истината за това колко малко тези лекарства реално действат, почти никой няма да се съгласи да ги приема. Или лекарите не образоват пациентите си, или активно ги подвеждат. Имайки предвид, че повечето пациенти очакват много по-големи ползи отколкото на практика получават, има напрежение между правото на пациента да знае и вероятното намаление в желанието за прием на лекарствата, ако той разкрие истината. Това звучи ужасно патерналистично, но стотици хиляди животи може би са заложени.
Ако пациентите бяха напълно информирани, хората ще умрат. Около 20 милиона американци приемат статини. Дори и ако те спасят 1 на 100, това може да означава стотици хиляди загубени животи, ако всички спрат да приемат статини. Иронично е, че информирането на пациентите за статините ще увеличи последствията, които самите те са предназначени да предотвратят.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/are-doctors-misleading-patients-about-statin-risks-and-benefits/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев