В един преглед, опитващ се да омаловажи ролята на хем във връзката между месото и рака, финансирано от Националната асоциация на говедовъдството, те отбелязали, че е важно да се помни, че всички проучвания върху плъховете и мишките, които предполагат увреждане от хем, не оценяват условията на излагане, които са представителни за всеки вид реалистично излагане на хората. Вместо това, на плъховете им дали хем с нива, които отговарят на 360 000 пъти нивата на месото, препоръчвано в насоките по хранене. Но, хей, поне знаем какво може да се случи, ако ядем по 20 тона месо за един ден и сме гризачи.
Ами проучванията върху хора? Хем желязото може да подпомогне образуването на N-нитрозо вещества. Защо трябва да ни интересува образованието на тези вещества, предизвикано от диетата ни, в червата? Защото голям брой от тези вещества са известни, че причиняват ДНК увреждане. Всъщност, едно от тях, метилнитрозоуреа, се използва за предизвикване на рак на дебелото черво. И при по-високи нива на консумация на месо, концентрациите на очевидно, общия брой Нитрозо-вещества се оказва, че на същото нива, както концентрацията на N-нитрозо веществата в цигарения дим.
Добре, но това е месо, равняващо се на 2 до 4 бургера на ден. При половин бургер на ден, хората са изкарвали през изпражненията не повече от нитрозо веществата, отколкото тези, които не са консумирали никакво месо. Преминаването от половин бургер на ден към 4 бургера ви дава голям скок, но спирането на месото напълно ви довежда до около нивата на половин бургер на ден. Ами нормалната консумация на месо, като по един бургер на ден? Не просто 2 до 4 бургера могат да го направят. Една четвърт бургер също може. Изглежда това е моментът, в който нивата се изстрелват нагоре.
Това е един потенциален начин, по който хем желязото може да играе важна роля в предизвикването на колоректален рак – пътят на N-нитрозо. Другият е пероксидация на мазнините, окисляване на мазнини, което може също да доведе до мутагенно ДНК увреждане. Само няколко дни от прием на количество, равно на един бургер на ден, значително увеличава биопоказателите на окисление в изпражненията на хората. Как да разберем дали самият хем е отговорен и за двата процеса? Ами, ако дадете на хората само добавка хем, нивата им в фекалиите се увеличават, докато добавка с нехем желязо изглежда няма никакъв ефект. Увеличаване с хем желязо, но връщане обратно на нехем желязо, което предполага, че причината са N-нитрозо веществата от приема на хем, които може да са отговорни за повишения риск от рак. Но тази така наречена хем добавка не е изобщо никаква добавка. Просто дали на хората 113 г черен дроб и кървава наденица. И това трябва да се нарече така, в който случай няма голямо разкритие. И същото нещо е с окислението на мазнините. Самият хем ли е причината или някакъв брой други неща, открити в диетата с кървава наденица?
Най-доброто доказателство, което имаме, че самият хем играе роля, е, че ако премахнете хема, ще получите значителен спад в образуването на N-нитрозо вещества. Но забележете, това е само една четвърт, така че трябва да има и други фактори. И наистина, има силна връзка с количеството нитрити в изпражненията, което може да участва директно в производството и се съдържа както в преработеното, както и в по-малка степен в непреработеното месо.
Сега, соята изглежда има значителен потискащ ефект върху концентрациите на N-нитрозо във фекалиите. Това повдигна интереса ми, тъй като причината за дълбокия ми интерес към хема беше опитът на Impossible Food да пресъздадат вкуса на месото, използвайки растителен хем протеин на мястото на мускулния хем протеин. Компанията обича да казва как хема в Impossible Burger е атом по атом идентичен с хема в месото и затова се очаква да има подобни ефекти. Но ако соята може да има смекчаващ ефект, тъй като Impossible Burger е соев бургер, може би това променя нещата.
Накарали хората да са на диета с високо съдържание на месо и без соя, и получили около 40% спад в концентрацията на тези потенциално канцерогенни вещества, приемайки същото количество месо с добавена соя. Сега, оказва се, че не са направили по-малко; просто са увеличили фекалното си производство с около 40%. Около 40% по-голям размер на изпражненията, защото са приемали около половин чаша соя. Но това е добре, защото по-голямо ако означава по-ниска концентрация на канцерогени и намалено чревно транзитно време, всичко от което води до по-малко потенциален канцерогенен контакт с чревната стена. Но това е, защото те са използвали цели соеви зърна, което ще им даде около шест грама фибри, докато Impossible Burger има само около половината от това, след като се прави по-скоро от концентрат на соев протеин. Въпросът за безопасността тогава става дали N-нитрозо веществата, образувани в нашите черва в резултат на хема, увреждат ДНК-то или причиняват рак? Когато видите термина ATNC, който означава очевидно общ брой на N-нитрозо вещества и измерва неспецифичен широк клас вещества, някои от които определено са геннотоксични и канцерогенни. Но е нужда по-нататъшна работа, за да се открият специфичните вещества, които изкачат, когато ядем месо, по-нататъшна работа, която ще разгледаме в следващото видео.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/heme-induced-n-nitroso-compounds-and-fat-oxidation/
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев