Рисковете от сърдечно-съдово заболяване и инсулт при хората, консумиращи месо, в сравнение с вегетарианци с над 18 години проследяване. Не е изненадващо, че вегетарианските диети са свързани с по-малко сърдечно-съдови заболявания – с 10 по-малко случая на 1000 души на десетилетия, в сравнение с хората, консумиращи месо, но вегетарианските диети са свързани с три повече случая на инсулт. Така че, вегетарианското хранене изглежда понижава риска от сърдечно-съдово заболяване със 7 като цяло, но защо има такъв добавен риск от инсулт? Дали е просто обратна причинно-следствена връзка?
Например, когато проучванията показват по-висока смъртност сред тези, които спират да пушат, в сравнение с продължилите пушачи, предполагаме обратна причинна връзка. Когато виждаме връзка между спирането на пушенето и смъртността, вместо спирането на пушенето да води до това хората да умират, по-вероятно е умирането да води до това хората да спрат пушенето. По същата причина хората, които не пият, може да изглежда, че имат дори повече цироза на черния дроб, защото именно техният нефункциониращ черен дроб ги е накарал да спрат да пушат. Това е така нареченият „ефект на болния въздържател“ И можете да видите същото нещо, когато хората спрат месото.
Виждате ли как новите вегетарианци може да изглежда, че имат повече сърдечно-съдови заболявания, отколкото невегетарианците? Защо някой възрастен човек изведнъж би станал вегетарианец? Може би защото току-що е бил диагностициран със сърдечно заболяване; така че това може би е причината да има по-висок процент първоначално, ефект на болния въздържател. За да се контролира това, можем да изхвърлим първите пет години от данните, за да се уверим, че диетата има шанс да започне да действа и наистина, когато направите това, истинският ефект идва ясно – значително намаляване на риска от сърдечно заболяване.
Дали това вероятно обяснява и очевидния повишен риск от инсулт? Не, защото все пак установили по-висок риск от инсулт дори и след първите пет години. Ъ-ъ-ъ! Добре, какво се случва тогава? Нека се потопим по-дълбоко в данните, за да търсим следи. Ето какво получавате, когато разделите резултатите по вид на инсулта и вид вегетарианство – вегетарианска и веган диета.
Има два основни вида инсулта – исхемичен инсулт и хеморагичен инсулт. Повечето са исхемични инсулти, или тромбозен инсулт, при който артерия в мозъка се запушва, за разлика от хеморагичните инсулти, или кървящи инсулти, при които кръвоносен съд в мозъка се разкъсва. В САЩ отношението е 90:10, 9 от 10 инсулта са тромбозни; 1 от 10 са кървящия тип. И именно от втория тип изглежда вегетарианците получават значително повече. Веганите всъщност нямали статистическо значително по-висок риск от какъвто и да било инсулт, но това са ужасни новини за веганите – веганите имат същия риск от инсулт, както хората, консумиращи месо? Какво става тук? Какво увеличава толкова много рискът им от инсулт, че връща назад всички техни естествени предимства? И същото може да се попита и за вегетарианците.
Въпреки че това е първото проучване относно честотата на инсулти при вегетарианците, има около половин дузина проучвания върху смъртността от инсулти и различните мета-анализи единодушно установяват значително по-малък риск от сърдечно заболяване, но по-ниската смъртност от инсулт не е статистически значима. Сега с това ново проучване, вегетарианците могат да си отдъхнат с факта, че поне нямат по-висок риск от смърт от инсулт, но това са ужасни новини за вегетарианците – статистически вегетарианците имат същата честота на смърт от инсулт, както хората, консумиращи месо? Какво става тук? Какво увеличава толкова много риска им от инсулт, че връща назад всички техни естествени предимства?
Нека разгледаме няколко възможности. Ако погледнете нивата на витамин D на вегетарианци и вегани, те обикновено не са винаги по-ниски от тези на хората, консумиращи месо, а статусът на по-нисък витамин D е свързан с повишен риск от инсулт, но кои хора имат по-високи нива на витамина на слънцето? Тези, които са навън и тичат, тренират и може би затова рискът им от инсулт е по-нисък. Това, от което се нуждаем, са рандомизирани проучвания, и когато погледнете хора, които са рандомизирани още от раждането си да имат до живот ниски нива на витамин D генетично, няма да видите ясен индикатор на повишен риск от инсулт; така че връзката между витамин D и инсулт вероятно не е причинно-следствена.
И така, по отношение на отговора на въпроса, изглежда витамин D не е причината. Ще разгледаме някои други възможности в следващото видео.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/vegetarians-and-stroke-risk-factors-vitamin-d
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев