Как изглежда клиничната проява на КОВИД-19? Обикновено започва с температура и кашлица, но преди това, средният инкубационен период, времето между момента, в който сте изложени достатъчно на вируса и момента, в който започнете да проявявате симптомите, изглежда е около 5 дни, така че почти една седмица може да измине, когато сте заразени и потенциално заразни, преди дори да узнаете. Около 98% от тези, които започват да проявяват симптоми, го правят до 12-тия ден, което обяснява защо обикновено хората са помолени да се самоизолират за две седмици след потенциално излагане. След заразяването, очевидното пръскане на вирусни частици може да продължи над един месец (средно 20 дни), въпреки че не е ясни колко заразни са вече преминалите болестта – ако изобщо са заразни – през този голям период от време.
Най-честите симптоми са температура и кашлица, срещащи се сред около 90% и респективно 70% от пациентите, въз основа на анализ на над 50000 пациенти с КОВИД-19. По отношение на по-рядко срещаните симптоми, само около четирима от десет имат преумора, трима от десет имат храчки и двама от десет имат болки в мускулите. Само около един на десет имат храносмилателни симптоми, като гадене, повръщане или диария или често срещаните симптоми на настинката, като течащ или запушен нос, болки в главата или възпалено гърло. Това е в съответствие с регионалната концентрация на ACE2 – рецепторите, към които се прикрепя вируса, в белите дробове, а не в носа или гърлото; въпреки че при панголините ACE2 се намира и по езика им, който е като този на мравоядите.
Ето една таблица, която може да ви помогне да различите КОВИД-19, обикновената настинка, грипа или сезонните алергии. Единственият симптом на КОВИД-19, който предшества по-тежко прекарване на заболяването, е трудност в дишането, което води до над шест пъти по-голяма вероятност от прием в интензивно отделение. Ето защо това е толкова важен симптом, който трябва да се улови рано и червен флаг за незабавно търсене на медицинска помощ. Ако наистина ще се появи, недостигът на въздух обикновено поразява една седмица, след като започнат симптомите.
Идеята, че около 80% от случаите го прекарват „леко“ произлиза от един анализ от китайския Център за контрол и превенция на заболяванията, който се основава на почти 45000 потвърдени случаи. Въпреки че наистина има леки и дори асимптоматични случаи, важно е да се разбере какво означава „леки“ според китайския Център за контрол и превенция на заболяванията. Дефиницията на леко включва така наречената „ходеща пневмония“, което означава пневмония, която не е достатъчно тежка, за да изисква допълнителен кислород или хоспитализация, но все пак е пневмония – определено не е „обикновена настинка“ – нещо, което хората си представят, когато чуят „лек“, въпреки че случаите са били поне достатъчно леки, така че хората да могат да се лекуват вкъщи.
Останалите 20% на потвърдени случаи били класифицирани като тежки (около 15%), което включва трудност за доставяне на достатъчно кислород, или критични (5%), включващи дихателна недостатъчност, септичен шок и мултиорганна недостатъчност. Около половината от критичните случаи умират. И така, 80% леки, 15% тежки и 5% критични, въпреки че това не включва всички асимптоматични случаи, които избягват пълно откриване и никога не стават потвърдени случаи.
Понеже 4/5 от случаите са асимптоматични, рискът от смърт, след като човек се зарази, може да се окаже вариращ от 1 на 1000 до 1 на 300, въпреки че, ако имате симптоми, рискът от смърт може да бъде по-скоро 1 на 150.
При аутопсия респираторната повърхност на белите дробове под микроскоп изглежда заличена от белезни тъкани. Пулмонарната фиброза (белодробните белези) се очаква да бъде едно от дълготрайните усложнения сред прекаралите тежка КОВИД-19 инфекция. Едно проследяване на хора прекарали SARS след шест месеца установило, че около един на всеки трима показва доказателства за белези при рентген на гърдите и до един на всеки шест преживява значително увреждане на белодробната функция.
Смъртта от КОВИД-19 идва от прогресивна „консолидация“ на белите дробове, което означава, че белите ви дробове започват да се пълнят с нещо друго, освен въздух. В случая със стандартната пневмония това до голяма степен е слуз. При пневмонията от КОВИД-19, аутопсиите показват, че човек се дави в белите си дробове, които са „пълни с чисто водно желе“.
Но добрите новини са, че има променливи рискови фактори за смърт и увреждане от КОВИД-19, което означава неща, които можете да контролирате и които могат да намалят риска, а това ще разгледаме в следващото видео.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/covid-19-symptoms-vs-the-flu-a-cold-or-allergies
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев