Ако преднамерено изложим хората на контакт с живак, като им даваме риба, например риба тон, в продължение на 14 седмици и след това спрем, ето какво се случва с нивата на живака в кръвта им: увеличават се, увеличават се, увеличават се, и веднага след като спрете рибата, падат обратно надолу по такъв начин, че човек може да детоксикира половината за около 100 дни. Така, половината живот на общия живак в кръвта е приблизително 100 дни. Дори и да ядете много риба, няколко месеца след като я спрете, можете да изчистите голяма част от живака в кръвта си. Ами в мозъка?
Проучванията са противоречиви и установяват период подобно при кръвта от 69 дни, та чак до 22 години. Но когато направите проучване, проучвания от аутопсии предполагат, че периодът може и да е още по-дълъг. Веднъж след като попадне в мозъка, може да отнеме десетилетия преди тялото ви да може да се отърве едва от половината. Така че, по-добре от детоксикацията е изобщо да не се „токсикираме“ преди всичко.
Това е проблемът с тези препоръки за рибата, при които се казва на бременните жени да намалят рибата. За замърсители с дълъг полу-живот, като ПХБ и диоксините, временното намаляване на консумацията на риба, дневният прием на замърсители, не означава непременно значително намаляване на постоянните органични замърсители в тялото на майката, което помага да се определи дозата, която бебето си набавя.
Например, ето колко излагане получава едно бебе към този замърсител, стимулиращ тумори, наречен ПХБ 153, ако майката е яде риба. Но ако за една година майката изяде половината от това количество риба или изобщо не яде риба, това няма да промени много нивата. Само ако майката престане да консумира риба поне пет години преди това, може да се забележи наистина значителен спад в нивата на бебетата. Така че, това е кривата на консумацията на риба. „Единствените случаи, които довели до значително въздействие върху излагането на децата, изисквали от майките да премахнат рибата от своята диета напълно в рамките на 15 години преди децата да бъдат заченати.“ Приемът на растителни храни вместо риба би намалило излагането по време на бременност и кърмене с по 37% и последващо излагане при децата с 23%. Така че, „пълната забрана за консумацията на риба може би е за предпочитане пред целеви съвети за консумация на риба, на база на възрастта…“
Но ако ще ядете риба, коя е по-малко замърсена – диво уловената или отглежданата във ферми? В това скорошно проучване изследователите измерили нивата на пестициди, като ДДТ, ПХБ, полициклични ароматни въглеводороди и токсични елементи като живак и олово в голяма проба отглеждани във ферми и диво уловени морски храни. И, като цяло установили, че отглежданите във ферми били по-вредни. Мислете за заподозрения като за „отглеждан и опасен“. Измерените нива на повечето органични и много неорганични замърсители били по-високи в морските продукти, отглеждани във фермите, и следователно нивата на прием за потребителите, ако такива продукти са били консумирани. Така, например, това е за полицикличните въглеводороди, устойчиви пестициди и ПХБ: значително по-голямо замърсяване във всички проби от риба, отглеждани във ферми, за всички замърсители; сьомгата и лавракът, въпреки че не изглежда това да е от значение за раците, а диво уловените миди били всъщност най-вредни. И ако разделите възрастните и децата на групи, като едните ядат само отглеждана във ферми морска храна, а другите – само диво уловени риби, нивата на излагане на замърсители ще бъдат значително по-лоши при отглежданите във ферми.
Като цяло изследвали общо 59 замърсители и токсични елементи и като вземем предвид всички тези данни, въз основа на процентите консумация на риба и морска храна в Испания, откъдето са изследователите, резултатите показват, че един теоретичен потребител, който е избрал да консумира само риба, отглеждана във ферми, ще бъдат изложени на нива на замърсяване около два пъти по-високи, отколкото ако бяха избрали диво отглеждана риба. Така че, можете да ядете два пъти по-голямо количество, ако се придържате към диво уловената. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Процентът на неправилно етикетиране на риба и други морски дарове в САЩ е между 30 и 38%; така че средният процент на измамите е около едно на три.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/avoiding-fish-for-5-years-before-pregnancy
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев