Със сигурност може да се каже, че проучванията върху болестта на Алцхаймер са в състояние на криза. През последните две десетилетия са публикувани над 73000 научни статии средно по 100 страници на ден, но все още не е постигнат никакъв значителен клиничен прогрес. Причината, поради която лечението може би е невъзможно, е, защото изгубените когнитивни функции при пациентите с болест на Алцхаймер се дължат на фатално увредени невронни мрежи, а мъртвите нервни клетки не могат да бъдат съживени. Следователно, заместването с нови мозъчни клетки – дори и да беше технически възможно, не може да се направи без да се създаде нова персонална идентичност. Човек може и да живее, но наистина ли е излекуван, ако идентичността му е загубена завинаги?
Развитието на лекарства, които се опитват да изчистят плаките от мозъчната тъкан в напреднал стадий на дегенерация има толкова смисъл, колкото изкарването на надгробните плочи с булдозер в опит да се съживят мъртвите. Дори и ако фармацевтичните компании измислят как да спрат по-нататъшната прогресия на заболяването, много жертви на Алцхаймер може и да не изберат да живеят без да разпознават семейството си, приятелите си или себе си в огледалото.
По този начин, превенцията на болестта на Алцхаймер може да бъде ключът, точно както мозъчният удар или сърдечният удар могат да бъдат значително предотвратени, можем да си представим, че деменцията при Алцхаймер е като „умствен удар“. Умственият удар, както сърдечния удар или инсулта, трябва да бъде предотвратен чрез контролиране на съдовите рискови фактори, като високото кръвно налягане и холестерола, контролиране на хроничната хипоперфузия на мозъка, липсата на достатъчен приток на кръв към мозъка през годините преди появата на болестта на Алцхаймер, което означава здравословно хранене, физически упражнения и умствени упражнения.
Ето потенциалния брой случаи на Алцхаймер, които могат да бъдат предотвратени всяка година в САЩ, ако успеем да намалим само процента случаи на диабет с 10%… защото диабетът е рисков фактор за поява на болестта на Алцхаймер. Също както високото кръвно налягане, затлъстяването, депресията, липсата на движение, пушенето, липсата на упражнения за мозъка. Като цяло, малкото намаляване на всички тези фактори потенциално може да предотврати стотици хиляди скърбящи семейства.
Ако се установи, че променливи фактори, като храненето, могат изключително да променят риска от поява на Алцхаймер до степента, предложена от това изследване, то тогава всички ние бихме се радвали на последиците.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/preventing-alzheimers-with-lifestyle-changes
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев