Замърсяването с пластмасови микрочастици на водоемните ни източници може да представлява не само заплаха за морските екосистеми, но и за човешкото здраве. Очевидно е, че сме изложени на пластмасови замърсители в морската храна, което може да създаде риск за безопасността на храната, но дали някои морски храни са по-малко замърсени от други?
Първото публикувано проучване разглежда мекотелите. Ако изядете средна порция мекотели, ще попаднат около 90 пластмасови микрочастици в тялото ви, докато една средна порция стриди може да съдържа само около 50. В резултат на това годишният прием за европейските потребители на черупчести може да достигне до 11 000 погълнати микрочастици на година, въпреки че все още не знаем до какъв риск ще доведе това. Разбира се, поради постоянния им характер, изобилието от пластмасови микрочастици само ще се влошава.
Неизбежно е, че хората, които ядат морски дарове, ще погълнат поне някаква част пластмаса, особено когато се консумира цялото същество, както е при мидите, стридите и малките рибки, като сардините? Не знаехме… до сега. Замърсяването с микрочастици и мезопластмаса, които са като малки частици пластмаса, по-големи от 1 милиметър. Разглеждат се 20 марки консервирани сардини от 13 страни през четири континента и са открити пластмасови микрочастици само при една на всеки пет. Предполага се, че несъответствието може да се дължи на неправилното изкормване на замърсените проби. Но при бозайниците поне погълнатите микрочастици могат да преминат през чревната стена и да циркулират в цялото тяло и дори да преминат през плацентарната бариера. И така, дали микрочастиците всъщност достигат до мускулите на рибата, както е в рибното филе? Нека разберем.
Ако сравните нивото на микрочастиците в изкормената плът и това в органите, изненадващо е, че понякога плътта всъщност съдържа по-високи нива на пластмасови микрочастици, отколкото изрязаните органи, което подчертава, че изкормването не е задължително да елиминира риска от прием на микрочастици от потребителите. Микрочастици с всякакви „цветове, форми и размери са открити във всички изследвани проби от рибни мускули;“ така че те всъщност попадат в плътта. Средният прием на микрочастици от плоскоглава риба, групер, скариди, сафрид или баракуда може да бъде в стотици на 300 грама порция или просто в десетки от пластмасови частици в една детска порция от 60 гр. Освен самата пластмаса, частиците могат да освободят абсорбирани замърсители, като ПХБ и също така пластмасови химически добавки като BPA, което колективно може да причини хормонален дисбаланс, риск от рак и увреждане на ДНК. Следователно, въпреки че няма стандартна поносима доза за поглъщане на микрочастиците, както и информация за точната токсичност на различните видове пластмаса в човешкото тяло, приемът на този вид риби всяка седмица може да застраши здравето на потребителите, особено уязвимите групи, включително бременните и кърмещите жени и деца.
В САЩ антропогенните отпадъци, което означава материалите, направени от човека, са открити в една четвърт от отделните риби и в две трети от всички тествани видове риби и също в около една трета от индивидуалните проби на черупчести, което показва, че отпадъците, изхвърлени от хората, са проникнали във водната хранителна верига до нивото на хората чрез морската храна. Тъй като тези остатъци са свързани с цял коктейл от замърсители, това потвърждава загрижеността, че „отпадъците могат да преминат [тези химикали] към хората чрез хранене с риба или миди, което повдига важни въпроси по отношение на биологичното натрупване и увеличаване на химикалите и последствията за човешкия живот.“ Сега, това проучване също така включва и непластмасови отпадъци, като пяна, нишки и фибри, но сега знаем, че поглъщането на пластмасови микрочастици изглежда, че е широко разпространен и всепроникващ феномен сред редица важни за търговията мекотели, ракообразни и риби.
Така че, вероятността хората, в ролята си на хищници първа степен, да консумират пластмасови микрочастици като замърсители в морската храна, е доста реална и последиците от това за здравето трябва да се разгледат. „Въпреки наличието на значителна несигурност и неизвестност, [може вече да има] убедителен случай за спешни действия за идентифициране, контрол и, където е възможно, елиминиране на ключовите източници на пластмасови микрочастици преди те да [навлязат в нашите океани].

Източник: https://nutritionfacts.org/video/how-much-microplastic-is-found-in-fish-fillets
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев