Предвид огромния брой потребители на мобилни телефони тези дни, дори малките и простите странични ефекти за здравето могат да имат сериозни последствия. Основното притеснение е, че те обикновено се държат близо до главата, което води до значително излагане на мозъка. Но какви други тъкани се намират отстрани на главата, където обикновено се поставя телефонът, както например около вътрешното ви ухо? Това е органът, който най-често и пряко бива изложен на влиянието на излъчването от мобилните телефони. И какво да кажем за възможните странични ефекти върху слуха? Всъщност ушният канал може да предостави естествен път, по който емисиите могат да проникнат по-дълбоко в черепа ни.
Добре. Първият въпрос, който естествено произлиза, е: Дали дългосрочните потребители на мобилни телефони имат влошен слух? Очевидно да. Установено е, че потребителите на мобилни телефони имат значима загуба на слуха, макар и недостатъчно, за да се забележи, което предполага, че дългосрочната употреба на мобилни телефони може да увреди вътрешното ухо. Пораженията са двустранни, открити и в двете уши, което може по-скоро да се дължи на ефект на радиация, отколкото просто на един постоянен ефект от силния шум в едното ухо.
Сега, тук се сравняват потребители с хора, които изобщо не използват мобилни телефони. Ако сравнявате чести потребители с по-умерени такива, изглежда има разлика в нивото на увреждане, което означава, че колкото по-продължителна е ежедневната употреба на мобилни телефони, до 4 или 5 часа на ден, толкова по-голяма е загубата на слуха, толкова по-висок е и прагът на звука, преди те да чуят този тестов тон на ниво на слуха, което ясно разкрива, заключават изследователите, опасните ефекти от употребата на мобилни телефони върху слуховата функция. Въз основа на проучването те препоръчват мобилните телефони да се използват разумно, тъй като наистина няма разлика между хората, които изобщо не използват мобилни телефони и тези, които ги ползват между 10 и 20 минути на ден. Обаче говоренето по телефона по два часа на ден наистина изглежда е свързано с определено количество загуба на слуха, която се дължи на излагането на електромагнитни полета, генерирани от телефоните. Но за да направим такова твърдение, не можем само да използваме наблюдателни проучвания като тези, трябва да го подложим на проверка.
За да се види дали сигналите от мобилните телефони могат да засегнат слуховите нерви, точка по въпроса, нервът директно бил изложен на влиянието им, провисвайки го над телефон, по средата на мозъчна операция, в продължение на 5 минути и било установено драстично влошаване на нервните импулси, толкова голямо влошаване, че те решили да спрат експеримента по-рано, за да се избегнат възможни трайни увреждания. Така че очевидно това е много неестествена ситуация, явно далеч от възпроизвеждането на влиянието на електромагнитното поле, при което имаме неща като кожа, кости, кръв и мозък по пътя. Но се установява, че емисиите от клетъчните телефони са достатъчно мощни, за да засегнат поне нервната функция.
Добре. Но какво ще кажете за интервенционално проучване за ефектите от клетъчните телефони върху слуха (докато все още черепът си е на място)? Първото проучване, публикувано някога, показва, че 10 минути излагане на влиянието на мобилен телефон няма никакъв ефект. Добре. До тук добре. Ами за повече от 10 минути?
Никакъв ефект и при 15, 20 или 30 минути. Това е облекчение. Ами 60 минути? 60 минути наистина изглежда, че имат непосредствено въздействие върху нивата на прага на слуха при определени честоти. Отново, не до степента, до която това се забелязва, но достатъчно, за да се установи при тест за слуха.
Ами ако носите Bluetooth слушалки? Влияе ли излъчването от Bluetooth върху слуха? Никакъв ефект – при плъховете, но какво ще кажете за останалите членове на вашето семейство? 30 доброволци били изложени на Bluetooth устройство в режим „готовност“ в продължение на 6 часа, след това пълна мощност за 10 минути и не се откриват никакви промени в слуха. Може би излъчването от Bluetooth просто няма силата да засяга нервите? Жалко, че групата с мозъчна операция не се е опитала да използва също и Bluetooth слушалки.
О, напротив! След като установяват, че полето от клетъчните телефони може да влоши нервните импулси, решават да повторят експеримента, за да видят дали същото нещо се случва и с полето от Bluetooth устройствата. Bluetooth устройството работи на по-високи честоти, които при една и съща мощност могат да бъдат опасни, но Bluetooth устройството работи при почти хиляда пъти по-малка сила. Не е изненадващо, че Bluetooth устройството няма ефект върху слуховия нерв, дори когато бива напълно изложено.
Изследователите стигат до заключението, че тези открития посочват, че използването на Bluetooth слушалки може да е по-безопасно що се отнася до ефектите върху нервната система и следователно представлява адекватно решение за по-безопасна работа с мобилен телефон.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/the-effects-of-cell-phones-and-bluetooth-on-nerve-function
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев