Това проучване върху канцерогенните рискове, свързани с приема на различни видове меса, изчислява, че рискът е толкова голям, че не бихме искали да даваме телешко, свинско или пилешко месо на децата повече от 5 пъти месечно. Това е в Европа, където замърсяването на агнешкото месо е основен проблем. В Съединените щати, ако имаше нещо, което да се отличава, това би било пилшкото месо и ПБДЕ (полибромирани дифенилови етери), химикали, забавящи горенето, не само в сравнение с други видове месо, но и в други държави. Американските пилета са около 10-20 пъти по-замърсени от пробите, взети от други държави, които са били изследвани, въпреки че храненето не е единственият източник на излагане, тъй като вегетарианците имат само около 25% по-ниски нива в кръвта си отколкото тези, които ядат месо, въпреки че голяма част от това може да се дължи на пилешкото месо.
За другите химикали храната може да играе по-голяма роля. Изследвания на замърсителите в кърмата на майки вегетарианки, които датират от над 30 години, са установили, че средните нива при вегетарианците на някои замърсители са само 1 до 2% почти толкова високи, колкото и на национално ниво. Всъщност, за 6 от 7 замърсители, които изследвали, дори не е имали разлика в обхвата на резултатите; най-голямата стойност при вегетарианците е била по-ниска от най-ниската стойност, измерена в общото население. Това се предполага, че се дължи на тези замърсители, които се концентрират върху хранителната верига; така че, когато ядете много от всичко надолу по хранителната верига, растения, тези, които се хранят с вегетарианска храна, може да имат леко предимство.
Например, диоксините: месото, рибата и млечните продукти се смята, че допринасят за почти цялото излагане на тялото на диоксин. И наистина, ако погледнете хората, които се хранят изцяло с растителна храна, те може да имат само около една трета от нивата на диоксини и ПХБ или дори по-малко от една пета да циркулира в тялото им.
Това проучване наистина ме порази. Индия е изправена пред сериозен проблем с това какво да прави с милионите килограми електронни отпадъци всяка година. И тези бедни работници в тези електронни съоръжения за рециклиране на отпадъци могат да бъдат изложени на високи нива на токсични химикали, като накрая се оказват с този вид концентрация на ПХБ в кръвта си, два пъти по-висока от тази на хората, които живеят на около 250 мили по протежение на брега. Но това не са вегетарианци, работниците в завода за отпадъци. Нивата на ПХБ при вегетарианците, работещи в същото предприятие, са дори още по-ниски.
Проблемът с тези проучвания в определен период от времето, е че не можем да отделим храненето. Може би вегетарианците имат други ежедневни навици, които ги заюитават. Няма как да знаем, докато не… направим проверка. Ако променим храненето на хората, ще видим както се случва.
Трудно е да се направи с постоянни замърсители като ПХБ, като може да отнеме буквално десетилетия да се изчистят от тялото, но можем да се отървем от тежките метали, като живак, за няколко месеца. И наистина, в рамките на 3 месеца от изключването на месо, птици, риба и яйца от своята храна, се забелязва значителен спад в нивата на токсични тежки метали в тялото, включително живак, кадмий и олово. До около 30% спад в рамките на 3 месеца.
Ами ако просто се придържаме към органично месо? Сертифицираното органично месо идва от добитък, който се храни с органично отглеждана храна, която не съдържа пестициди и животински странични продукти по закон. Следователно човек би предположил, че трябва да има по-малко натрупване на химични отпадъци. Въпреки това, на практика не е имало никакви проучвания върху съдържанието на химически отпадъци в органичното месо до… сега.
Изследователите взели 76 проби от различни видове месо, както органично, така и обикновено, и изчислили нивата им на замърсяване с 33 различни канцерогенни устойчиви органични замърсители.
В края на краищата храненето допринася повече от 90% за общото текущо излагане на влиянието на тези вещества, особено при храни от животински произход. От друга страна, нарастващ брой потребители избират органични продукти. Всъщност производството на органична био храна се е увеличило с около 50% през последното десетилетие; и така, предпазени ли са потребителите на органично месо или не?
Е, „няма проба, която да не съдържа никакви канцерогенни замърсители“, което се очаква, като се има предвид колко замърсен е нашият свят тези дни, но това, което е изненадващо е, че „разликата между органично и конвенционално произведеното месото е минимална.“ Освен това настоящият модел на консумацията на месо превишава максималните ограничения, както и да го погледнем.
Учудващо е, че консумацията на органично произведеното месо не само не намалява този канцерогенен риск, но понякога се оказва и че рискът е по-голям. Заключението, за съжаление, е че консумацията на органично месо не намалява канцерогенния потенциал, свързан с приема на тези замърсители.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/is-organic-meat-less-carcinogenic
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев