Любовта е дума, която в нашата култура почти е загубила значението си.
Има една много интересна история за равина от Къск, който срещнал един млад мъж, очевидно наслаждаващ се на ястие с риба, докато яде и казал: „Младежо, защо ядеш риба?“ И младежът казал: „Защото обичам риба.“ Той казал: „О, обичаш рибата. Затова си я извадил от водата, убил си я и си я сварил.“
Той казал: „Не ми казвай, че обичаш рибата. Обичаш себе си и тъй като рибата ти е вкусна, затова си я извадил от водата, убил си я и си я сварил.“
Толкова голяма част от любовта ни е рибешка любов, нали?
И така, една млада двойка се влюбва. Един млад мъж и една млада жена се влюбват. Какво означава това? Това означава, че той е видял в тази жена нещо, което е почувствал, че може да му осигури всичките му физически и емоционални нужди, а тя видяла в този човек някой, за който е почувствала, че може да напише любов, но всеки от тях гледа собствените си нужди.
Това не е любов към другия. Другият човек става средство за моето удовлетворение. Твърде много от това, което се нарича любов е рибешка любов.
Външната любов не е това, което аз ще получа, а това, което ще дам.
Имахме един етнолог, равин Деслер, който казваше: „Хората правят сериозна грешка като си мислят, че човек дава на тези, които обича, а отговорът е, истинският отговор е, човек обича тези, на които дава.“
Неговата гледна точка е, че ако аз дам нещо на теб, аз инвестирам себе си в теб. Тъй като самолюбието ни е даденост, всеки обича себе си, сега, тази част от мен е останала у теб, има част от мен в теб, която аз обичам. Истинската любов е любовта да даваме, а не любовта да получаваме.

Източник: https://youtu.be/CMcHtSjtNBY
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев