През последните няколко десетилетия излагането на влиянието на радиация почти е станало двойно по-високо, благодарение почти изцяло на медицински пособия като например компютърната томография. Знаем, че по-високи дози радиация, каквито има при томографията и ангиограмите, могат да причинят прекъсвания в нашето ДНК, но сега знаем, че и мамографиите могат да направят същото. Можете да откриете ДНК увреждане, предизвикано от рентген, в белите кръвни клетки, извлечени от една жена точно след мамографията й.
Невероятно е, че могат да се открият доказателства за увреждане на ДНК. Представете си колко много кръв има в гърдите по принцип, след това как се смазва по време на процедурата и се смесва с неизложената кръв от останалите части на тялото, но независимо от това пак може да се открие ДНК увреждането, което циркулира в системата. И така, това, което се открива, подценява ДНК увреждането в тъканите на самата гърда.
Но лекарите казват на жените, че няма за какво да се притесняват. Само няколко допълнителни случая на рак на гърдата биват причинени от мамографиите. Чакайте, какво? Мамографиите причиняват рак на гърдата? Да. Рискът от рак на гърдата, предизвикан от радиация вследствие на съвременните ниски дози дигитални мамографии, зависи от това колко често се подлагате на скрининг и на каква възраст започвате. За група от 100 000 жени, които се подлагат на ежегоден преглед от 40 до 55-годишна възраст и през една година до 74-годишна възраст, е предвидено, че ще има 86 случаи на ракови заболявания и 11 смъртни случаи поради рак на гърдата, предизвикан от радиация. Това означава, че изчисленията са, че 11 от тези жените умрат от рак на гърдата, който те никога нямаше да получат, ако бяха решили да не се подлагат на мамографии, да не се излагат на влиянието на тази радиация. Дори изчисляват риска от поява на рак на гърдата, предизвикан само от една единствена мамография.
Жените с големи гърди имат още по-голям риск, защото техните мамографии изискват допълнителни прегледи и по-големите количества радиация се предполага, че се превръщат в по-голям риск от предизвикан от радиация рак на гърдата и смърт от рак на гърдата. Рискът се увеличава три пъти по отношение на развитие на рак на гърдата поради излагане на влиянието на радиацията от мамографията.
Колкото по-рано се започне със скрининга, толкова по-голям ще е рискът, тъй като ракът ще има повече време да се развие. Това важи за жените с мутации в гена BRCA, за които скринингите понякога се препоръчва да започнат около 20-годишна възраст. Но на тази възраст мамографиите могат да причинят толкова много смъртни случаи от рак на гърдата, колкото могат и да предотвратят. Чистите ползи от процедурите се очакват на 35-годишна възраст, а вероятно същото важи и за жени без мутации в гена BRCA. Да, рискът от рак, предизвика от радиация след мамография, не е незначителен, но „потенциалът за предотвратяване на смъртта обикновено се счита, че надвишава риска от смърт поради причинен от радиацията рак на гърдата, който е бил предизвикан в следствие на мамографския скрининг,“ съотношението полза/риск за живота е 10 към 1 или повече.
Сега тези оценки за това колко случаи на рак на гърдата рентгеновите лъчи при мамографията могат да причинят разчитат изцяло на данни от оцелели след атомна бомба, които са били изложени на влиянието на повече гама-лъчи, които представляват високоенергийни рентгенови лъчи. Но се оказва, че по-нискоенергийните рентгенови лъчи, използвани при мамографиите, са дори още по-лоши, приблизително четири пъти по-ефективни в причиняването на мутационни увреждания, отколкото високоенергийните рентгенови лъчи. И тъй като текущите оценки на радиационния риск се основават на ефектите от гама-лъчите, това означава, че рисковете от рак на гърдата, причинен от радиацията на мамографските рентгенови лъчи, са 4 пъти по-лоши от предишните изчисления. Но дори и ако това беше вярно, съотношението между ползите и рисковете все още биха били в полза на мамографиите, ето защо можете да видите главни статии в журнали по радиология като това: „Притесненията относно излагането на радиация не трябва да възпира една жена да се подлага на животоспасяващия мамографски скрининг.“
Но „нито едно изследване не е показало цялостна полза за предотвратяването на смъртността от мамографския скрининг. Ето защо, ако има вредно въздействие от излагането на влиянието на радиацията по време на мамография, дори и да е малко това въздействие, то ще измести“ ползите.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/can-mammogram-radiation-cause-breast-cancer
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев