Кое е най-новото в лечението на разстройства на паметта, свързано с подправката шафран? Шафранът е бил широко използван в персийската медицинска традиция при проблеми с паметта, но не е бил подлаган на проверка до това проучване, което аз описах, показващо как симптомите на деменция при Алцхаймер продължават да се влошават при плацебо групата, но се подобряват при групата, приемаща шафран за период от 16 седмици. Изследователите заключават, че поне в краткосрочен план шафранът е безопасен и ефективен при лека до умерена форма на болест на Алцхаймер. Какво ще кажете за сравнение едно към едно с водещото лекарство, използвано при такива пациенти? Изглежда, че действа също толкова добре, но със значително по-малко повръщане, често срещан нежелан ефект на лекарството. Така че, ето там бяхме през 2010 г. – кое е актуалното днес?
През 2013 г. получихме първата новина за един възможен механизъм. Болестта на Алцхаймер включва унищожение на мозъчни нервни клетки. Мозъчните ни клетки могат да бъдат убити от натрупване на възли или натрупване на амилоидни плаки, където агрегати на протеина, наречени амилоид бета, действат като отрова. Но поне в съд на Петри, добавянето на червен пигмент, който се намира в шафрана, наречен кроцин, значително намалява това задръстване с амилоиди, ефект, който може изцяло да се види под електронен микроскоп. Така че, компонентът на шафрана, който го прави толкова цветен, изглежда има способността да предотврати образуването на амилоиди. Ами възлите? Ето го амилоида, а ето ги и възлите, които кроцинът може също да блокира в епруветка, отново, както е показано, с електронна микроскопия. Така че, може би ето защо шафранът помага при болест на Алцхаймер. Но дали не трябва рано да се хване, за да има шанс?
Обърнете внимание, че това е само за леки до умерени форми на болестта Алцхаймер. Ами умерените до тежки форми? Не знаехме до сега. Едно към едно сравнение с водещото лекарство за тежка форма на болестта Алцхаймер, и отново шафранът изглежда помага също толкова добре. И може да се приеме, че „също толкова добре“ означава „по-добре“, тъй като не е имало никакви сериозни нежелани реакции, приписвани на шафрана, докато лекарството е свързано с повишен риск от сънливост, наддаване на тегло, обърканост, хипертония, нарушения на нервната система и падания.
И проучването за шафрана не е финансирано от някакви компании за хранителни добавки или подправки, само некомерсиално държавно финансиране. Но всички изследвания били направени в Иран, който контролира около 90% от отглеждания шафран. Така че има национален интерес в насърчаване потреблението на шафран, точно както правителството на Нова Зеландия финансира изследването върху кивито, въпреки че кой друг ще финансира проучвания върху една обикновена подправка?

Източник: https://nutritionfacts.org/video/saffron-vs-memantine-namenda-for-alzheimers
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев