Когато си правите кисело зеле вкъщи, не е нужно да добавяте никакви бактерии първоначално, за да може то да ферментира, защото бактериите, произвеждащи млечна киселина, са вече налице върху самите зелеви листа на полето. Това предполага, че суровите плодове и зеленчуци могат не само да бъдат източник на пребиотици – фибри, но и също и източник на нови пробиотици.
От тогава изследователите работят върху характеризирането на тези бактериални общности и откриват две интересни неща. Първо, че общностите от всеки вид значително се различават едни от други. Затова дървесните плодове имат различни бактерии от зеленчуците, които растат на земята, а гроздето и гъбите изглежда си имат своя собствен малък свят. Така че, ако наистина тези бактерии се окажат полезни за нас, това ще подчертае значението на храненето не само с по-голямо количество, но и по-голямо разнообразие плодове и зеленчуци всеки ден. И на второ място, установено е, че има значителни разлики в състава на микробиомната общност между конвенционалните и биологичните продукти. Това подчертава потенциала на различието в бактериите между конвенционално и органично отглежданата земеделска продукция, което ще окаже влияние върху човешкото здраве; но не знам в каква посока. Определено се откриват различни бактерии при органичните спрямо конвенционалните продукти, но ние не знаем достатъчно за бактериите в плодовете и зеленчуците, за да определим кои бактериални общности са по-полезни.
А какво ще кажете за пробиотици като хранителна добавка? Говорил съм за потенциалните ползи, но изглежда има предубеденост в публикациите в научната литература относно пробиотиците. Това е нещо, което се забелязва много при фармацевтичните компании, където спонсорът, компанията с добавките, плащайки за собствените си пробиотични изследвания, може и да не докладва отрицателни резултати, да не ги публикува, сякаш проучването никога не се е провеждало. И така, тогава ние, лекарите, просто виждаме проучванията с положителен резултат.
Чрез използването на модерни статистически техники се оценява, че цели 20 проучвания с отрицателни резултати са просто липсващи. И дори и в проучванията, които са публикувани, дори когато авторите са пряко спонсорирани от някаква компания примерно за кисело мляко, конфликтите на интереси обикновено не се съобщават.
Също така има опасения и за безопасността им. Един преглед на правителствената агенция за изследвания и качество в областта на здравеопазването стига до заключението, че липсва оценка и системно отчитане на нежеланите събития в проучванията върху пробиотиците; и така, въпреки че наличните доказателства при рандомизирани контролирани проучвания не показват повишен риск за широката общественост, сегашната литература не е добре оборудвана, за да отговори с увереност на въпросите относно безопасността на пробиотиците.
Това е проучването, леко изплаши хората. Остър панкреатит, внезапно възпаление на панкреаса, е във възхода си, което може да бъде животозастрашаващо в някои случаи, тъй като бактериите навлизат през бариерата на червата ни и заразяват нашите вътрешни органи. Антибиотиците изглежда не действат, ами пробиотиците? Изглежда действат върху плъховете. Ако им причините възпаление като ги разрежете и механично увредите техния панкреас, пробиотиците показват не само силни доказателства за ефикасност, но няма и данни за вредни последици. И така, половината от хората с панкреатит получават пробиотици, другата половина – захарни хапчета и в рамките на 10 дни и процентите на смъртност се изстреляли нагоре в групата с пробиотиците, в сравнение с плацебо групата. Над два пъти повече хора починали вследствие на пробиотиците. И така, пробиотиците при остър панкреатит вероятно не са добра идея. Но освен това пробиотиците вече не могат да се считат за напълно безопасни.
Учените били разкритикувани, че не казали на пациентите си, не ги предупредили за риска преди да се запишат за проучването. (На участниците в проучването им казали, че пробиотиците имат дълга история на безопасна употреба без известни нежелани реакции). В отговор на критиките изследователите отговорили, че нямало никакви известни странични ефекти – до провеждането на тяхното проучване.

Източник: https://nutritionfacts.org/video/culture-shock-questioning-the-efficacy-and-safety-of-probiotics
Превод, корекция и обработка: Цветомира Енчева и Петър Енчев