Всеки ден когато взимам Искрен и се прибираме вечерта всичко е наред. Така до момента, в който Цвети се прибере и Искрен започне да мрънка за нея. Постоянно иска да е до нея (което е нормално), но не й позволява да се нахрани нормално. Едно постоянно мрънкане в продължение на час-два. Така, след няколко месеца в такова положение, наскоро си решихме този проблем по следния начин: по време на последната криза Цвети отиде в другата стая ядосана, че не може да се нахрани нормално. Аз седнах до Искрен и му обясних, че ако иска мама да е до него той не трябва да мрънка и да плаче, а да стои спокойно и при всяко едно негово мрънкане мама ще ходи в другата стая, докато Искрен не се успокои.
И след това магията се случи. Цяла вечер беше спокоен като езеро. Така и следващите дни нещата продължиха по същия начин. Направо човек да не повярва. 🙂